WWW.EUROLOGIC.COM.PL

Rozwiązania

Panele fotowoltaiczna stanowią doskonałe rozwiązanie na wciąż rosnące ceny energii. Prognozy cen prądu na rok 2020 zapowiadają gwałtowny i znaczący wzrost. Zdaniem ekspertów to doskonały moment na inwestycję w całkowicie czystą, ekologiczną energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii (OZE) jakimi są promienie słoneczne.

Czy fotowoltaika się opłaca?

Główną korzyścią tego systemu jest obniżenie kosztów wynikających z rachunków za prąd.

Czy faktycznie fotowoltaika to opłacalne rozwiązanie? Czy możemy liczyć na szybkie oszczędności z tym związane? Ile potrzebujemy zainwestować własnych środków? Ile paneli będzie potrzebnych aby zaspokoić nasze potrzeby energetyczne?  Jak możemy zagospodarować nadwyżki energii powstałe z własnej przydomowej produkcji? I ostatecznie – jak długo zwraca się nasza inwestycja?

Odpowiedzi będą różne, gdyż istotne w tym rozwiązaniu a właściwie kluczowe jest to  iż zużycie bądź zapotrzebowanie na zużycie  energii dla każdego podmiotu, gospodarstwa domowego czy biznesu będzie inne.

Fotowoltaika dla Twojego domu

Od czego zatem zacząć więc swoją własną kalkulację na system fotowoltaiki?

Od ustalenia zapotrzebowania na zużycie energii dla Twojego domu lub biznesu. Zakłada się średnio, że czteroosobowa rodzina w domu jednorodzinnym zużywa około 5000 kWh rocznie.

Przy szacunkowym zużyciu wyprodukowanej energii solarnej na własne potrzeby na poziomie 30% będziemy potrzebować instalację o wydajności ok. 6 kW. W skład tej instalacji wejdzie ok. 18 paneli fotowoltaicznych, inwerter, system montażowy plus robocizna to łączny koszt ok. 30 000 PLN brutto.

Wykonując kalkulację kosztów należy pamiętać o zwrocie kosztów z inwestycji, które w/w przypadku wynoszą 7 lat. Jest to natomiast w dużej mierze zależne od wysokości bieżącego zużycia z własnej produkcji.

Aby obniżyć koszty zakupu można skorzystać z ulgi podatkowej tzw. ulga termomodernizacyjna, którą reguluje ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. Zgodnie z tą ustawą łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 53 tys. PLN.

Niewykorzystaną nadwyżkę energii wyprodukowanej oddamy do sieci energetycznej, 80% tej nadwyżki możemy odebrać w przeciągu 12 miesięcy.

Wykres energetyczny dla przykładowej instalacji fotowoltaicznej

Odpowiednio dobrany system fotowoltaiki potrafi zrównoważyć produkcję oraz zużycie energii. Jest to najbardziej ekonomiczne dla Twojego domowego budżetu. Dotacje oraz ulgi termomodernizacyjne mogą obniżyć koszty Twojej inwestycji.